Hamburger Relations-Courier : (1730), 1730 Nr. 192 Hamburger RelationsCourier. Hamburg
 

Hamburger Relations-Courier17301730 Nr. 192 Hamburger RelationsCourier