Hamburger Relations-Courier : (1726), 1726 Nr. 75 Hamburger RelationsCourier. Hamburg
 

Hamburger Relations-Courier17261726 Nr. 75 Hamburger RelationsCourier