Hamburger Relations-Courier : (1724), 1724 Nr. 17 Hamburger RelationsCourier. Hamburg
 

Hamburger Relations-Courier17241724 Nr. 17 Hamburger RelationsCourier