Hamburger Relations-Courier : (1710), 1710 Nr. 169 Hamburger RelationsCourier. Hamburg
 

Hamburger Relations-Courier17101710 Nr. 169 Hamburger RelationsCourier