Ordinarie Post-Zeitung : (15/04/1673), NUM. 27. ANNO. Kopenhagen