Ordinarie Post-Zeitung : (18/03/1673), NUM. 19. ANNO 1673,. Kopenhagen