Ordinarie Post-Zeitung : (13/06/1673), NUM.44. ANNO. Kopenhagen