Ordinarie Post-Zeitung : (25/11/1673), NUM.91. ANNO. Kopenhagen