Nordischer Mercurius : (1672), Eeee, September. Anno. Hamburg