γ.: Die Grenzboten / Die Ministerkrisis in Würtemberg.
 

Die Grenzboten29 (1870)I. Semester. II. Band.Die Ministerkrisis in Würtemberg.