Arnold Gaedeke: Die Grenzboten / Lukrezia Borgia.
 

Die Grenzboten37 (1878)I. Semester. I. Band.Lukrezia Borgia.