μ.: Die Grenzboten / Aus dem Elsaß : (Budget. - l´Ère chrétienne. - l´Alsace en deuil).
 

Die Grenzboten34 (1875)II. Semester. I. Band.Aus dem Elsaß : (Budget. - l´Ère chrétienne. - l´Alsace en deuil).