Hamburger Relations-Courier : (1753), 1753 Nr. 43 Hamburger RelationsCourier. Hamburg
 

Hamburger Relations-Courier17531753 Nr. 43 Hamburger RelationsCourier