Hamburger Relations-Courier : (1750), 1750 Nr. 28 Hamburger RelationsCourier. Hamburg
 

Hamburger Relations-Courier17501750 Nr. 28 Hamburger RelationsCourier