Hamburger Relations-Courier : (1723), 1723 Nr. 153 Hamburger RelationsCourier. Hamburg
 

Hamburger Relations-Courier17231723 Nr. 153 Hamburger RelationsCourier