Hamburger Relations-Courier : (1722), 1722 Nr. 170 Hamburger RelationsCourier. Hamburg
 

Hamburger Relations-Courier17221722 Nr. 170 Hamburger RelationsCourier