Hamburger Relations-Courier : (1721), 1721 Nr. 72 Hamburger RelationsCourier. Hamburg
 

Hamburger Relations-Courier17211721 Nr. 72 Hamburger RelationsCourier