Ordinarie Post-Zeitung : (16/09/1673), NUM.71. ANNO. Kopenhagen