Ordinarie Post-Zeitung : (02/09/1673), NUM.67. ANNO. Kopenhagen