Ordinarie Post-Zeitung : (26.8.1673), NUM.65. ANNO. Kopenhagen