Ordinarie Post-Zeitung : (28/04/1673), NUM. 31. ANNO. Kopenhagen