Ordinarie Post-Zeitung : (28/03/1673), NUM. 22. ANNO. Kopenhagen