Ordinarie Post-Zeitung : (13.6.1673), NUM.44. ANNO. Kopenhagen