Ordinarie Post-Zeitung : (10/06/1673), NUM.43. ANNO. Kopenhagen