Ordinarie Post-Zeitung : (10.6.1673), NUM.43. ANNO. Kopenhagen