Ordinarie Post-Zeitung : (3.6.1673), NUM.41. ANNO. Kopenhagen