Ordinarie Post-Zeitung : (26/12/1673), NUM.100 ANNO. Kopenhagen