Nordischer Mercurius : (1672), Eeeee, December. Anno. Hamburg