γ.: Die Grenzboten / Die stuttgarter Versammlung am 3. und 4. August.
 

Die Grenzboten26 (1867)II. Semester. I. Band.Die stuttgarter Versammlung am 3. und 4. August.