H. Jacoby: Die Grenzboten / Staatskirche, Freikirche, Landeskirche. II.
 

Die Grenzboten34 (1875)II. Semester. II. Band.Staatskirche, Freikirche, Landeskirche. II.