Europäische ... Zeitung /
 

Europäische ... Zeitung1660Europaeische Secunda N 48.