Die Grenzboten / Paris unter Louis Napoleon. I. Bremen
 

Die Grenzboten9 (1850)I. Semester. II. Band.Paris unter Louis Napoleon. I.