V. V.: Die Grenzboten / Lessing und Goethe. Bremen
 

Die Grenzboten39 (1880)Viertes Quartal.Lessing und Goethe.