v.W. H.: Die Grenzboten / General Graf Charlot. Bremen
 

Die Grenzboten37 (1878)I. Semester. II. Band.General Graf Charlot.