γ.: Die Grenzboten / Vom württembergischen Landtag. Bremen
 

Die Grenzboten29 (1870)II. Semester. II. Band.Vom württembergischen Landtag.